Profile - Tana DluhosovaMember Profile

← Back to members

Major publications

  • Dluhošová, Táňa and Alvin Cheng-Hsien Chen. “Digital Humanities Methods for Reconstruction of the Literary Fields in the Early Post-war Period of Taiwan.“ In Shuwei renwen: Zai guoqu, xianzai he weilai 數位人文:在過去,現在和未來 [Digital Humanities: In Past, Present and Future]. Series on Digtial Humanities Vol. 6. Taibei: National University Press, 2016. 127–167.
  • Lu Danni 路丹妮(Dluhošová, Táňa) and Chen Zhengxian 陳正賢 (Alvin Cheng-Hsien Chen). "Taiwan zhanhou chuqi wenxue changyu chongjian: Shuwei renwen fangfa de yunyong yu shili fenxi" 台灣戰後初期文學場域重建:數位人文方法的運用與實例分析. Taiwan wenxue xuebao 台灣文學學報 (core journal), no. 27 (2015), 113-152.
  • Dluhošová, Táňa. “Does ‘Dominating’ Mean ‘Mainstream’? Official Taiwan Literature in 1945–47.” Studia Orientalia Slovaca, 11, 1(2012), 5-26.
  • Dluhošová, Táňa. "Taiwan funü in the Early Post-war Period (1945-1949) Literary Field." Archív orientální, 79, 3 (2011), 357-377.
  • Dluhošová, Táňa. “Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literature”In Heylen Ann and Sommers Scott (ed.) Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Harassowitz, 2010. 18 pp.
  • Lu Danni (Táňa Dluhošová). „Bai Xianyong xiaoshuo zhong de yuyi jiegou“ [Semantic Structure of Bai Xianyong‘s Short-stories]. Taiwan wenxue xuebao [Bulletin of Taiwanese Literature], 14(2009), 107-124.

Research interests

Early Post-War Taiwanese Literature, Digital Humanities Methods, Ideology and Power

Relevant web links